WEBSİTESİ ZİYARETÇİ VE E-TİCARET MÜŞTERİLERİMİZİN

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterimiz/Ziyaretçilerimiz;

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak GENYA ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“DEMONTHA’’ veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan şekilde işlenebilecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri:

Şirketimiz, kişisel verileri, Site üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemlerine ilişkin yahut üye olmadan alışveriş için paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi suretiyle Sabit/mobil internet ve iletişim cihazlarınızın ve/veya mobil uygulamaların muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarından oluşan/edinilen verilerin sistemlerimize kaydedilmesi suretiyle, Site üzerindeki her türlü üyelik, alışveriş, tahsilat, teslimat ve bunlara yönelik işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi ve iade süreçlerine ilişkin kayıtların ilgili evrakların kaydedilmesi vasıtaları kapsamında doğrudan müşterinin kendisinin verdiği bilgilerden ve tahsilat araçları vasıtasıyla öğrenilen verilerden elde etmektedir. Kişisel verileriniz; sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması (sözleşme tarafı olarak ad-soyad gibi bilgileriniz, sözleşme gereği ürünleri teslim edebilmek için teslimat adresinizin alınması halleri örnek olarak verilebilir),  kanunlarda açıkça öngörülme, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi(Vergi Usul Kanunu kapsamında satışlara ilişkin fatura düzenleme yükümlülüğümüz sebebi ile fatura bilgilerinizin talep edilmesi örnek olarak verilebilir), veri sorumlusunun meşru menfaati (iade işlemlerinin yürütülebilmesi örnek olarak verilebilir), opsiyonel çerez kayıtlarınız için ise Çerez Politikası kapsamında ve açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir.

Farklı Aşamalarda İşlenebilecek Veri Kategorileri ve Veri Türleri

Kimlik                             : Ad –Soyad, T.C. Kimlik Numarası(*), Vergi No(*), Vergi Dairesi (*)

İletişim                           : Telefon numarası, Adres, Şehir, İlçe/Semt, E posta adresi(**), Ülke (*)

Müşteri İşlem            : Kullanıcı adı(**), Alışveriş geçmişi bilgileri, Satın alınan ürün/hizmet bilgileri, Sipariş bilgisi, Üyelik ID- Şifre Bilgisi(**), Teslimat adresi, Siteyi kullanım bilgileriniz, Çerez kayıtlarınız, Sipariş Notu(*)

Finans                             : Banka/kredi kartı bilgileri(***), Fatura adresi ve diğer fatura bilgileri, (***)Banka hesap bilgileri

*İlgili kişisel verileriniz internet sitemizden alışveriş yapmanız durumunda ödeme aşamasında isteğe bağı olarak tarafınızca doldurulması neticesinde elde edilmektedir.

** İlgili kişisel verileriniz siteye üye olmanız halinde işlenmektedir.

*** İade talepleriniz doğrultusunda bizlerle paylaştığınız takdirde işlenmekte satın alma aşamasında kredi / banka kartı bilgileriniz şirketimizce kaydedilmemekte, işlenmemektedir.

Tabloda belirtilen kişisel veriler olağan faaliyetler kapsamında işlenebilecek kişisel verilerinizi belirtmekte olup istisnai işlemler kapsamında yine bu Aydınlatma Metni bağlamında kişisel verileriniz işlenebilir.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, müşteri kayıtlarının oluşturulması ve takibi, satış sözleşmesinin kurulması ve ifa edilebilmesi, fatura tanzimi ve iletilmesi, satış ve satış sonrası hizmetlerde müşteri menfaatinin korunması, özellikle iade ile ilk ve yeniden ürünlerin kargo vasıtasıyla gönderilmesi, bedel iadesi dahil ürün iade sürecinin yürütülmesi, müşteriye sonraki olası işlemlerinde kolaylık sağlanması, talep ve şikayetlerin takibi, iş sürekliliği ve faaliyetin devamlılığının sağlanması, pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında izin veren müşterilerimize kampanya – indirim vb. durumlarda müşterinin yararlanabilmesi için haberdar edilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetim ve icrası, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,  bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak ve gerekli veri minimizasyonunu sağlanarak; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hissedarlarımızla, iş ortaklarımızla,  iştiraklerimiz ve bağlı şirketlerimiz ve hissedarlarıyla, Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışındaki hizmet sağlayıcılarıyla, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, site kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, kargo ve kurye firmaları, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme hizmeti verenler, bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, özel iş ortaklığımızın olduğu kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere,

Ayrıca;

  • Denetleme ve durum tespit faaliyetleri için uzmanlar, hukuk büroları ve denetleme firmaları ile düzenleyici ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kamu kurumları, sigorta şirketleri, sosyal yardım destek fonları, iş danışmanlarıyla,
  • Yetkili idari ve denetleme kurullarıyla ve/veya diğer yetkili denetleyici kurum ve kuruluşlarla,

Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için ile kvkk@genya.com.tr  iletişime geçebilir veya www.demontha.com.tr adresinde yer alan “Başvuru Formu”nu doldurup;

  • “ İkitelli Keresteciler Sitesi 17. Sk. No:2-4 Başakşehir/İSTANBUL” adresine bizzat getirebilir,
  • Belirtilen adrese, ıslak imzalı olarak noter kanalıyla gönderebilir,
  • genya@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Başvuruda ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu yer almalıdır.

Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz, kayıt ortamının maliyetini tarafınızdan talep edilebilecektir.