MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI

Ünvanı                        : GENYA ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi                         : İkitelli Keresteciler Sitesi 17. Sk. No:2-4 Başakşehir/İSTANBUL
İade Adresi              : İkitelli Keresteciler Sitesi 17. Sk. No:2-4 Başakşehir/İSTANBUL

Telefon                       :  0 (212) 675 03 45 – 0 (554) 994 34 57

Fax                                : 0 (212) 670 02 53
E-posta                      : info@demontha.com.tr
Kep Adresi               : genya@hs03.kep.tr

Mersis No                  : 0394001648500011

 

ALICI

www.demontha.com.tr sitesinde sipariş veren ve sipariş numarasına sahip olan kişi “ALICI” olarak anılacaktır. Sipariş sırasında vermiş olduğu iletişim bilgileri esas alınır.

 

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (Bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu, ALICI’nın “Tüketici” sıfatına haiz olması halinde; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine aksi takdirde TBK ve/veya TTK hükümlerine uygun olarak ALICI’nın, SATICI’ya ait www.demontha.com.tr isimli internet sitesinde (Bundan böyle kısaca “internet sitesi” olarak anılacaktır) ve işbu Sözleşme’de nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin ALICI tarafından elektronik ortamda sipariş edilmek sureti ile satışı, satış bedelinin ödenmesi, teslimi ve Taraflar’ın diğer hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ile işbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesinden ibarettir.  

 

MADDE 3 – ÜRÜN BİLGİLERİ

www.demontha.com.tr e-ticaret sitesinden elektronik ortamda satın aldığı ürün ya da ürünlerin cinsi veya türü, miktarı, marka veya modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri ve kargo ücreti alışveriş öncesi düzenlediği formlarda ve sipariş ayrıntılarında görüldüğü gibidir. Ürün görselleri profesyonel ekip ve ekipmanlar ile reklam/pazarlama amaçlı çekilmiş olup ürünlerin orijinal görselleri ile birebir uyum göstermek zorunda değildir. Ayrıca site içerisindeki ürünlere ilişkin vaatler teknik sebepler veya hataya dayalı olması halinde bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

 

MADDE 4- TESLİMAT ve FATURA

4.1. ALICI tarafından elektronik ortamda siparişi verilen ürün/ürünler,; SATICI’nın stokunun müsait olması halinde ve sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla SATICI’nın anlaşmalı olduğu nakliye şirketi aracılığıyla 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmayacak şekilde, ALICI veya ALICI tarafından bildirilen adreste bulunan kişilere teslim edilir. Kargo firmasından kaynaklı sürenin uzaması halinde SATICI sorumlu tutulamaz.

4.2. ALICI, teslim anında bildirdiği adreste bulunmaması halinde, ürün/ürünlerin bu adreste bulunan kişilere imza karşılığı teslim edilmesi ile teslimatın geçerli olarak yapılmış olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürün/ürünlerin kargo firmasından kaynaklı sebepler hariç sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük sürenin hitamında teslim edilmemiş olması halinde ALICI Sözleşmeyi feshedebilir.

 

4.3. Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, Web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır. 

 

4.4.  Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya ödeme banka nezdinde iptal edilir ise ALICI, SATICI’nın ürün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın imtina etme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. ALICI tarafından ödenen ürün/ürünlerin bedeli ve nakliye hizmet bedeli karşılığında SATICI tarafından ALICI ve/veya ALICI tarafından belirtilen gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenecek olan fatura, E-arşiv uygulaması kapsamında dijital olarak düzenlenecek, ALICI’nın e-posta adresine gönderilecek ve/veya SATICI tarafından ALICI’nın işbu Sözleşme’de belirttiği teslimat adresine ise ürün/ürünleri sevk irsaliyesi ile birlikte teslim edilecektir. ALICI, herhangi bir adres değişikliği olması halinde bu hususu yazılı olarak SATICI’ya bildireceğini ve SATICI’ya yapmış olduğu her türlü bilgilendirmenin doğru ve gerçeğe uygun olacağını, yanlış bilgilendirmeden kaynaklanan zararların kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

4.6. ALICI, işbu Sözleşme kapsamında bildirdiği fatura ve teslimat adreslerinin ve diğer bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tarafından bildirilen adreste hata ve/veya eksiklik bulunması, teslim anında ALICI’nın bildirdiği adreste bulunmaması ve söz konusu adreste ürün/ürünleri teslim alabilecek bir kişinin bulunmaması veya söz konusu adreste bulunan kişilerin ürün/ürünleri teslim almaktan imtina etmesi ve benzeri durumlarda SATICI’nın herhangi bir şekilde sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Bu durumda SATICI ürünleri ALICI’nın onayı ve başkaca bir karara gerek olmaksızın tevdi mahaline ALICI adına bırakarak teslim yükümlülüğünden kurtulabilir veya kendisi depo edebilir bu durumda depo ücretini talep etme hakkı saklıdır. Teslimatın yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleşememesi halinde ALICI tüm nakliye ve diğer masrafları kendisi tarafından ödenmek üzere tekrar teslimat talep etme hakkına sahiptir.

4.7. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden SATICI sorumludur. ALICI ve/veya teslim alan kişi, teslimat sırasında ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde teslim edilip edilmediğini kontrol etmekle yükümlüdür. Teslimat sırasında hasarlı olduğu belirlenen ürün/ürünler hakkında nakliye şirketi yetkilisi ile birlikte tutanak tutulması gerekmektedir. Aksi takdirde ürünlerdeki hasar ve hatalardan SATICI sorumlu tutulmayacaktır.

 

4.7.1. Ürün/ürünlerin ayıplı/hasarlı olduğu teslimat anında fark edilmesi ve tutanak altına alınması durumunda, ürün/ürünler sevkiyatın yapıldığı şekilde SATICI tarafından iade alınıp işbu tarihi takip eden 30 gün içerisinde ek bir nakliye bedeli ALICI’dan talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilir.

4.7.2. Ürün/ürünlerin ayıplı olduğu teslimat anından sonra fark edilmesi durumunda; gözle görünür ve/veya kontrolle tespit edilebilir ayıplar yönünden ALICI tüketici ise en geç 30 gün içinde, ALICI tüketici değil ise en geç 8 gün içerisinde; ALICI SATICI’ya yazılı veya müşteri hizmetleri aracılığıyla ayıpları ihbar etmekle yükümlüdür. Süresi içinde yapılmayan ayıp ihbarları ve bunlara bağlı talepler kabul edilmez.

 

4.7.3. Gözle görünür veya kontrolle tespit edilebilir ayıplar yukarıda belirtilen süreler içerisinde diğer gizli ayıplar ise teslim tarihine müteakip en geç 2 yıl içinde ortaya çıkar çıkmaz ihbar edilmiş olması kaydıyla; İşbu ihbara müteakip, ürün/ürünler SATICI tarafından yönlendirilecek kargo firması ile taşınacak olup iade alınan ürün/ürünler SATICI tarafından değerlendirilecektir. Ürün/ürünlerin SATICI’dan kaynaklı ayıplı olduğu kanaatine varıldığı taktirde, ihbara konu olan ürün/ürünler; mümkünse onarılacak yahut SATICI tarafından iade alındığı tarihi takip eden 30 iş günü içerisinde ek bir nakliye bedeli talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilecek bu mümkün değilse bedeli iade edilecektir. Aksi taktirde ürün/ürünler ALICI’ya iade edilecektir ve tüm taşıma masrafları ayrıca talep edilecektir.

 

MADDE 5- ÖDEME ve KAMPANYALAR

5.1. ALICI tarafından işbu Sözleşme kapsamında sipariş edilen ürün/ürünlerin işbu Sözleşme ile belirlenen KDV dahil satış bedeli ve teslimat bedeli, işbu Sözleşme ile belirlenen ödeme şekil ve koşullarına uygun olarak ödenecektir.

5.2. ALICI internet sitesinden sipariş ettiği ürün/ürünlerin bedelini kredi kartı ile ödendiği durumlarda İşbu Sözleşme kapsamında verilen siparişler, ürün/ürünlerin bedelinin kredi kartından banka provizyonu alınarak bloke edilmesinin SATICI tarafından tespit edilmesini müteakip işleme alınacaktır.

5.3. Bankaların ödemeler esnasında sair isimler altında yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir.

5.4. ALICI’nın ürün/ürünleri sipariş ettiği tarihte SATICI tarafından mevzuata uygun olarak duyurusu yapılmış bulunan, mesafeli satışlarda geçerli olduğu belirtilmiş herhangi bir kampanya, indirim ve benzeri uygulama söz konusu olması halinde, bu uygulama ALICI’nın kampanya koşullarına havi olması şartıyla ALICI’nın siparişine de uygulanacaktır.

5.5. Ürün/ürünlerin tesliminden sonra, ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun, ürün/ürünlerin bedelini SATICI’ya ödememesi halinde ALICI, kendisine teslim edilen ürün/ürünleri SATICI’nın konu ile ilgili yazılı bildiriminden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde kullanılmamış, ambalajı zarar görmemiş, ilk satıldığı haliyle yani demonte edilmiş olarak, eksiksiz ve hasarsız biçimde SATICI’ya göndereceğini ve gönderim masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde ALICI, SATICI’nın uğramış olduğu her türlü zarar ve ziyan da dahil olmak üzere kendisine de her türlü yasal işlemin yapılacağını kabul ve taahhüt eder.

5.6. ALICI’nın anlaşmalı olduğu bankanın kampanyaları kapsamında çeşitli taksitle ödeme seçenekleri sunması SATICI’nın insiyatifi dışındadır. SATICI’nın bilgi ve tasarrufu dahilinde olan kampanyalar internet sitesinde ilan edilecektir.

5.7. Satıcı tarafından aksi belirtilmedikçe teslimat ücreti, ürün/ürünlerin bedeline dahil olmayıp, ALICI’nın ödeyeceği ürün/ürünlerin bedeline eklenecek ve ALICI tarafından ürün/ürünlerin bedeli, teslimat ücreti ile birlikte ödenecektir.

 

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, internet sitesinde Sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı, SATICI’nın fiyat dahil tüm taahhütlerinin geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri; cayma hakkı ve nasıl kullanılacağı, ALICI tarafından karşılanacak bir maliyet varsa bunun ücreti, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslim ve ifa süreleri, ALICI’nın talep ve şikayetlerini iletebileceği SATICI’nın açık adres – telefon ve diğer erişim bilgilerini, şikayet ve itirazlar konusunda başvuruların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceğini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder

6.2. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 

6.3. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.4. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

6.5. ALICI, 18 yaşından küçük kişilerin internet sitesinden, çocuklara yönelik ürün/ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi, alışveriş yapamayacağını, bu kurala aykırı olarak ürün sipariş edilmesi nedeniyle 3. kişilerin uğradığı zararlardan SATICI’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI işbu maddeye aykırı davranıldığını tespit etmesi halinde verilen siparişi iptal ederek, Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir.

6.6. SATICI, ALICI’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini tespit etmesi halinde, siparişi dondurma ya da feshetme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda SATICI, ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta veya teslimat adresinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin işleme alınmasını 5 (beş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI, SATICI ile irtibata geçmez ise, sipariş iptal edilir. Siparişin iptal edilmesi halinde, varsa ALICI tarafından yapılan ödemeler 10 (on) gün içerisinde iade edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade, ödemenin yapıldığı kredi kartına yapılır. SATICI’nın ödemeyi, bu süre içerisinde iade işlemini gerçekleştirmesi yeterli olup ödemenin banka tarafından yansıtılma sürecinden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.7. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat ve içerik yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. Ürün fiyatlarının hatalı belirtilmiş olması halinde; işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin SATICI tarafından iptal edilme hakkı vardır. ALICI böylesi bir durumda açık bir hata olması nedeniyle ürünün kendisine ilan edilen açık hatalı fiyattan teslimi de dahil olmak üzere hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

6.8. SATICI, İnternet Sitesi üzerinden aynı üründen ALICI ihtiyacını aşan alımları iptal etme hakkını saklı tutar. ALICI’nın ihtiyacını aşan, toptan nitelikteki alımlarda satın alınanların 3 (üç) adet ürünü aşması halinde SATICI, siparişi tamamen iptal etme ya da perakende alım sınırı olarak kabul ettiği yalnızca 3 (üç) adet ürün gönderimini sağlama hakkını saklı tutar.

MADDE 7- MÜCBİR SEBEPLER

 

Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar’dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep olarak nitelendirilecektir. SATICI, mücbir sebepler (tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, internet sisteminden veya internet hizmetleri veren servis sağlayıcılarından kaynaklanan problemler, yetkili mercilerin eylem ve işlemleri, stokların tükenmesi, ticari imkânsızlıklar veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar) nedeni ile Sözleşme’de yer alan ürün/ürünleri 30 (otuz) günlük yasal süre içerisinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesi, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde, ödediği tutar 14 (ondört) gün içerisinde kendisine iade edilir.

MADDE 8- CAYMA HAKKI ve İADE

8.1. ALICI Sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine veya bildirdiği adreste bulunan kişiye tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ilgili mevzuat uyarınca kendisine tanınan cayma hakkını kullanabilir. ALICI’nın cayma hakkını kullanabilmesi için;

  • 6502 Sayılı Kanun kapsamında tanımlandığı şekilde “Tüketici” sıfatına haiz olması,

  • Yasal süre içerisinde SATICI’ya bildirimde bulunması,

  • Ürün/ürünlerin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması,

  • Mutat kullanım dışında ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramamış olması,

  • Ürünle birlikte ürünün iade formu, faturası, iade edilecek ürünlerin orijinal kutusu, ambalajı varsa standart aksesuarları, parçalar ve tüm eklentileri ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi ve bu şekilde kullanılmamış olması şarttır.

 

8.2. ALICI Tüketici olmak kaydıyla; ürün/ürünlerin tesliminden önce de cayma hakkına haizdir.

 

8.3. SATICI, cayma hakkının kullanılması nedeni ile ALICI’nın iade edeceği ürün/ürünleri SATICI’nın anlaşmalı olduğu nakliye şirketi aracılığıyla ve SATICI ile önceden mutabık kalınmak sureti ile belirlenecek zamanda (tarihte) alacaktır. SATICI’nın işbu Sözleşme’nin onaylandığı tarih itibariyle anlaşmalı olduğu Kargo Firması websitesi ve mesafeli satışlar önbilgilendirme formunda yer almakla birlikte ayrıca öğrenilebilmesi için SATICI ile irtibata geçilebilir. ALICI’nın iade edeceği ürün/ürünleri kendi tercih ettiği SATICI’nın anlaşmalı olmadığı nakliye şirketi aracılığı ile göndermesi durumunda nakliye bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. Şirket iadelerinde, iade faturası düzenlenme zorunluluğu bulunmaktadır.

8.4. ALICI, kredi kartı ile yaptığı ödemelerde iade talebinde bulunması halinde, iadenin nakit olarak yapılmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılması halinde, ürün/ürünlerin bedeli ve nakliye masraflarını, ürün/ürünlerin cayma hakkının SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartına yapılan iade, bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde yapılır. Bu çerçevede taksitle ödeme söz konusu olduğu hallerde de iade bankaların mevcut prosedürleri çerçevesinde yapılır. SATICI’nın ALICI’nın kredi kartının iptal edilmiş/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle iade yapamaması durumunda ALICI, SATICI’ya konuya ilişkin ilgili bankadan alınan evraklar ile birlikte yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. ALICI böyle bir durumda SATICI’dan her ne nam altında olursa olsun gecikme zararı, faiz ve benzeri hiçbir talepte bulunamaz.

8.5. ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı SATICI’ya ulaştırmak üzere 1. maddede belirtilen ürün iade adresine geri göndermek zorundadır. Aksi takdirde bedel iadesi yapılmaz, yapılmış ise faiz ve diğer masrafları ile geri talep edilebilir.

 

8.6.  ALICI’nın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden Alıcı adına kesilmesi durumunda, ALICI’nın tüketici hakları hariç olmak üzere ayıp ve diğer sebeplerle ürünü iade etmek istemesi halinde, ürünün iade ederken düzenlenecek iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

 

MADDE 9- CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 

9.1. Sipariş öncesinde ALICI’nın talepleri doğrultusunda, üzerinde tadilat, değişiklik ya da ilave yapılmak suretiyle kişiye özel nitelikler kazanan ürün/ürünler için ALICI cayma hakkını kullanamaz.

 

9.2.  Mutat kullanım dışında ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramamış ise ALICI cayma hakkını bu ürünler için kullanamaz. Özellikle aşağıdaki hallerde satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasar var kabul edilir;

  • Ürünlerle bütünlük arz eden marka, logo ve/veya etiketlerin sökülmüş hasarlanmış olması,

  • Ürünlerin herhangi bir yerinde az veya küçük olması önemli olmaksızın; yırtılma, yanma, kokma, kırılma, zedelenme, bozulmanın var olması,

  • Ürünlerin nitelik ve özelliklerini kısmen de olsa kaybetmesi yahut yeniden satışı için gerekli yeni/temiz vasıflarını yitirmiş olmaları,

  • Kötü kullanıma bağlı ayıplar bulunması,

  • Boya, kimyasal, güneşten kaynaklı solma vb. herhangi bir nedenle renklerinde bozulmanın var olması.

 

MADDE 10- UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1. İşbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanması ile işbu Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlık halinde Türk Hukuku uygulanır.

10.2. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden doğacak ihtilaflarda;

10.2.1. Alıcı Tüketici ise;  Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

10.2.2. Alıcı Tacir ve/veya Kamu tüzel kişisi ise; İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

MADDE 11 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

11.1. ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.

 

11.2. ALICI’nın diğer ödeme yöntemlerini seçmiş olması halinde ve ödemede temerrüde düşmesi halinde; SATICI sözleşmeden dönebilir veya faizi ile bedelin ödenmesini talep edebilir. ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

 

MADDE 12 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda ayrıca delil sunma hakkı saklı kalmak kaydıyla; SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 13 – YÜRÜRLÜK

 

İşbu Sözleşme 13 (onüç) maddeden ibaret olup, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

SATICI

GENYA ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

ALICI