MESAFELİ SATIŞ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

1. Taraflar ve Konu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu “İkitelli Keresteciler Sitesi 17. Sk. No:2-4 Başakşehir/İSTANBUL” adresinde bulunan GENYA ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Satıcı“) ile Satıcı’ya ait www.demontha.com.tr  internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) ürün satın alacak kişi (“Alıcı”) arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesine (“Sözleşme”) ilişkin 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir.

Alıcı, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce işbu Ön Bilgilendirme Formu ile Satıcı tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

2. Satıcı Bilgileri

Ünvanı                         :GENYA ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi                         : İkitelli Keresteciler Sitesi 17. Sk. No:2-4 Başakşehir/İSTANBUL

 

MERSİS                       : 0394001648500011

Telefon                        : 0 (212) 675 03 45 – 0 (554) 994 34 57

Fax                              : 0 (212) 670 02 53

E-Posta                       : info@demontha.com.tr

Kep Adresi                  : genya@hs03.kep.tr

 

3. Cayma Hakkı

3.1. ALICI, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine veya bildirdiği adreste bulunan kişiye tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ilgili mevzuat uyarınca kendisine tanınan cayma hakkını kullanabilir. ALICI’nın cayma hakkını kullanabilmesi için;

  • 6502 Sayılı Kanun kapsamında tanımlandığı şekilde “Tüketici” sıfatına haiz olması,

  • Yasal süre içerisinde SATICI’ya bildirimde bulunması,

  • Ürün/ürünlerin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması,

  • Mutat kullanım dışında ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramamış olması,

  • Ürünle birlikte ürünün iade formu, faturası, iade edilecek ürünlerin orijinal kutusu, ambalajı varsa standart aksesuarları, parçalar ve tüm eklentileri ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi ve bu şekilde kullanılmamış olması şarttır.

3.2. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde Satıcı’ya bu hakkın kullanıldığının;

3.2.1. Satıcı’nın “İkitelli Keresteciler Sitesi 17. Sk. No:2-4 Başakşehir/İSTANBUL” adresine yazılı olarak veya

3.2.2. info@demontha.com.tr e-posta adresine gönderilecek bir e-posta ile bildirebilirsiniz.

3.3. Cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren on (10) gün içerisinde malın Satıcı’nın 3.2’inci maddede belirtilen teslimat adresine ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye satıcının anlaşmalı olduğu Yurtiçi Kargo veya Horoz Lojistik firması ile geri gönderilmesi zorunludur. Malın Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri aracılığıyla geri gönderilmesi halinde Alıcı iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmayacaktır. Aksi takdirde gönderim masraflarını Alıcı ödemek zorundadır.

3.4. Alıcı, cayma hakkını kullanırken;

(i) Alıcı’ya veya Alıcı’nın teslim edilecek kişi olarak tayin ettiği kişiye teslim edilen ürünün faturasını, (***)

(ii) Kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilecek ürünleri cayma hakkının kullanıldığının bildirilmesinden itibaren on (10) gün içinde Satıcının anlaşmalı olduğu Yurtiçi Kargo veya Horoz Lojistik firması ile Satıcı’ya gönderecektir.

(***) Alıcı’nın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden Alıcı adına kesilmesi durumunda, Alıcı’nın tüketici hakları hariç olmak üzere ayıp ve diğer sebeplerle ürünü iade etmek istemesi halinde, ürünü, iade ederken düzenlenecek iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. (Alıcı’nın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden Alıcı adına kesilmesi durumunda; Alıcı, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkânlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.)

3.5. ALICI, kredi kartı ile yaptığı ödemelerde iade talebinde bulunması halinde, iadenin nakit olarak yapılmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılması halinde, ürün/ürünlerin bedeli ve nakliye masraflarını, ürün/ürünlerin cayma hakkının SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartına yapılan iade, bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde yapılır. Bu çerçevede taksitle ödeme söz konusu olduğu hallerde de iade bankaların mevcut prosedürleri çerçevesinde yapılır. SATICI’nın ALICI’nın kredi kartının iptal edilmiş/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle iade yapamaması durumunda ALICI, SATICI’ya konuya ilişkin ilgili bankadan alınan evraklar ile birlikte yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. ALICI böyle bir durumda SATICI’dan her ne nam altında olursa olsun gecikme zararı, faiz ve benzeri hiçbir talepte bulunamaz.

3.6. Cayma bildirimi yapılmadan Satıcı’ya gönderilen ürünlere ait nakliye ücreti Alıcı tarafından karşılanacaktır. Alıcı bu durumda söz konusu nakliye ücretini ödeyeceğini bilir ve kabul eder.

3.7. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

3.7.1. Sipariş öncesinde ALICI’nın talepleri doğrultusunda, üzerinde tadilat, değişiklik ya da ilave yapılmak suretiyle kişiye özel nitelikler kazanan ürün/ürünler için ALICI cayma hakkını kullanamaz.

3.7.2. Mutat kullanım dışında ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramamış ise ALICI cayma hakkını bu ürünler için kullanamaz. Özellikle aşağıdaki hallerde satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasar var kabul edilir;

  • Ürünlerle bütünlük arz eden marka, logo ve/veya etiketlerin sökülmüş hasarlanmış olması,

  • Ürünlerin herhangi bir yerinde az veya küçük olması önemli olmaksızın; yırtılma, yanma, kokma, kırılma, zedelenme, bozulmanın var olması,

  • Ürünlerin nitelik ve özelliklerini kısmen de olsa kaybetmesi yahut yeniden satışı için gerekli yeni/temiz vasıflarını yitirmiş olmaları,

  • Kötü kullanıma bağlı ayıplar bulunması,

  • Boya, kimyasal, güneşten kaynaklı solma vb. herhangi bir nedenle renklerinde bozulmanın var olması.

 

4. Ürün/Ürünler Bilgileri

Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli/ rengi, birim fiyat(lar)ı, satış bedeli ve vergiler dahil toplam fiyatı “Sepetim” sekmesinde yer almaktadır.

5. Genel Hükümler

5.1. Sözleşme konusu ürün, ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla SATICI’nın anlaşmalı olduğu nakliye şirketi aracılığıyla kargo firmasından kaynaklı sebepler hariç olmak üzere 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmayacak şekilde, ALICI veya ALICI tarafından bildirilen adreste bulunan kişilere teslim edilir.

5.2. Satıcı, ürünleri anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde; Alıcı’nın Ürünü, kargo firmasının, Satıcı tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.

5.3. Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Alıcı’ya aittir. Satıcı, satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi’nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Alıcı’ya yansıtmayabilir.

5.4. Ürünlerin teslimatı anında Alıcı’nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

5.5. Alıcı, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan veya başkaca bir sorun/hasar gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.

5.6. Alıcı’nın, Satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün’ü teslim almadan önce satış bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile tamamen ödemiş olması gerekir. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya ödeme banka nezdinde iptal edilir ise ALICI, SATICI’nın ürün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın imtina etme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. Satıcı Sözleşme konusu Ürün’ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir şekilde Alıcı’yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

5.8. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramamış olması gereklidir ve fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse Alıcı’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

5.9. Ürün’ün normal satış/teslimat koşulları dışında mücbir sebep veya olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami otuz (30) günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı’yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

5.10. Sözleşme-kanuna uygun caymalar dâhil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami on dört (14) gün içinde Alıcı’ya iade edilir. Aşağıdaki kuralın gerekleri saklıdır. İade Alıcı’nın Satıcı’ya Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin, kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasında sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.

5.11. Satıcı’nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme’nin Satıcı’nın edimini ifa etmemesinden ötürü Alıcı tarafından feshedildiği hallere ilişkin Alıcı kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.

5.12. Alıcı Ürün ve satışla ilgili talep ve şikâyetlerini, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun 2’inci maddesinde belirtilen Satıcı iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde Satıcı’ya bildirebilir.

5.13. Alıcı, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (mail) adresine gönderildiklerinden, söz konusu bilgilendirmelere ve bu Sözleşme’yi, anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, Satıcı nezdindeki sistemlerde yasal yükümlülüklere uygun sürelerde muhafaza edilir.

5.14. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak Sözleşmenin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, Alıcı’nın ürün bedelini ödeyerek Satıcı’yı bilgilendirmesine dek; Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden imtina eder.

5.15. İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

6. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Yargı Mercii

Taraflar arasında doğabilecek her türlü uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabiidir ve tarafların ortak mutabakatı ile çözülemeyen uyuşmazlıkların hallinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.