ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

ÜNVANI          : GENYA ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES             : İkitelli Keresteciler Sitesi 17. Sk. No:2-4 Başakşehir/İSTANBUL

Bundan sonra “DEMONTHA olarak anılacaktır.

İşbu sözleşme uyarınca www.demontha.com.tr  sitesine üye olan ve site üzerinden satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişi ise  “Üye”’dir . Taraflar ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 2 – SÖZLEŞME KAPSAMI VE AMACI

İşbu Üyelik Sözleşmesi Üye’nin  www.demontha.com.tr alan adlı websitesinde sunulan hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların ve tarafların karşılıklı yükümlülüklerinin belirlenmesi için akdedilmiştir. Sözleşmenin Üye tarafından kabul edilmesi ile birlikte Üye, Site’de yer alan ürünlere, hizmetlere, içeriklere, uygulamalara ve üyelere yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

MADDE 3- TANIMLAR

Site                                              : www.demontha.com.tr alan adlı çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu internet sitesini ifade etmektedir.

Üye                                              : İşbu sözleşme uyarınca www.demontha.com.tr sitesine üye olan ve site üzerinden satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade etmektedir.

Sözleşme                                : Üye ile DEMONTHA arasında sitenin kullanımı ve tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenleyen işbu üyelik sözleşmesini ifade etmektedir.

Hesabım Sekmesi             : Üye’nin sitede yer alan çeşitli uygulamalardan ve hizmetlerden yararlanabilmesi için kişisel bilgilerini girdiği, üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

Çerez Politikası                   : Site’nin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla üyelere sunulan hizmetleri geliştirmek, Üye’nin alışveriş deneyimini kişiselleştirmek, Üye’nin site üzerinde görüntülediği içerikler ve ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda Üye’nin sonraki kullanımları için tercih ve beğenilerine göre geliştirme ve iyileştirmeler yapmak, sitenin ve Üye’nin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak için kullanılan çerezleri ve bu çerezlerin yönetimini içeren metni ifade eder.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Politikası       : Üye’nin kişisel verilerinin, DEMONTHA tarafındanişlenme sürelerinin belirlendiği ve işleme süresi ve/veya işleme amacı ortadan kalkan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin kriter ve yöntemlerin ortaya konduğu ve Site üzerinden  erişilebilecek olan metinleri ifade eder.

MADDE 4- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.1. Taraflar arasındaki üyelik ilişkisi üye tarafından üyelik bilgileri ile şifrenin girilmesi ve işbu üyelik sözleşmesinin kabulüne ilişkin kutucuğun işaretlenmesi ve/veya Üye Ol butonuna tıklanması akabinde satıcı tarafından kayıt işleminin onaylanması ile kurulacaktır. Üye, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında bildirmiş olduğu bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, bilgilerin eksik veya yanlış olması nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.2. Üye, işbu üyelik sözleşmesinin kurulması ile birlikte DEMONTHA tarafından websitesinde sunulan aydınlatma metnini okuduğunu ve anladığını, açık rızasına dayalı olarak işlenen ve/veya aktarılan kişisel verilerinin işlenmesine ve/veya aktarılmasına ilişkin vermiş olduğu açık rızasını dilediği zaman geri çekme hak ve yetkisine sahip bulunduğu hususunda; 6698 s. Kanun’un 11. maddesiyle tarafına tanınan hakları ve bu hakları ne şekilde kullanabileceği hususunda bilgilendirildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

4.1.3. Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan şifre Üye tarafından belirlenecek olup Üye, kişisel profilinin kullanıma imkan veren kullanıcı adı ve şifre dahil olmak üzere tüm bilgilerinin kullanım, yönetim, güvenlik ve gizliliğinden bizzat sorumlu olacaktır. Üye söz konusu kullanıcı adı ve şifresini hiçbir şart ve koşulda üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını, kullanıcı hesabını üçüncü kişilere devredemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

4.1.4. Üye kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerinin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun kendisine ait olduğunu, kendisine ait hesap üzerinden gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yönünde herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve bu def’i ve itirazlara dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.5. Üye site üzerinden kendisine sunulan hizmetlerden yararlanırken ve site üzerinde gerçekleştireceği tüm işlemler ve yazışmalarda işbu Sözleşme hükümlerine ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak hareket edeceğini, aşağıdaki haller başta olmak üzere siteyi hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Site’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması,

 2. Site’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması,

 3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

 4. Yorum ve puanlama bölümünün; Site’deki yorumları Site’nin dışında yayınlamak gibi amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

 5. Yorum bölümünde konusu suç teşkil eden, internet sitesindeki kurallara, yürürlükteki mevzuata veya uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, reklam ve/veya pazarlama içerikli, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına aykırı, fikri ve sınai haklara aykırı, haksız rekabet yaratan ve/veya benzer herhangi bir içeriğin Site’depaylaşılması;

 6. Virüs veya Site’ye, Site’nin veri tabanına, Site üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması

 7. Site tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, DEMONTHA’nın önceden yazılı iznini alınmaksızın Site’nin üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları kullanılması ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer yöntemlerle Site’de yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

  • Üye Site’ye zarar verebilecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. zararlı kodları içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesabım Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

  • Üye’nin Site’yi Sözleşme’deki herhangi bir maddeye aykırı kullanması halinde DEMONTHA, Üye’nin Site’nin tamamını ve/veya bir bölümünü kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engelleme hakkına sahiptir

4.2. DEMONTHA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.2.1 DEMONTHA, herhangi bir gerekçe göstermeksizin tamamen kendi iradesi ve kararı ile üyelik başvurularını reddetme veya üyelik başvuruları için ek şart ve koşullar getirme hakkına haizdir.

4.2.2. DEMONTHA, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın sitede sunulan hizmetler, işbu Üyelik Sözleşmesi, Site’de yer alan Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Politikası ve Çerez Politikası da dahil her türlü politika ve sözleşmede mevzuattaki hükümlere aykırı olmamak kaydıyla her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılacak değişiklikler yayımlanma tarihinden itibaren Taraflar için bağlayıcı nitelik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

4.2.3. Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin, verilerin ve programların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet hiçbir zarardan DEMONTHA ve Şirket yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir. DEMONTHA, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.2.4. DEMONTHA, Üye tarafından Üyelik Sözleşmesine, hukuka ve genel ahlak kurallarına aykırı, tehdit edici, yanlış, yanıltıcı, tahrik edici, küçültücü, gizliliği ihlal edici, müstehcen, pornografik, istismar edici, ayrımcılık gözeten, yasadışı şekilde veya ceza gerektiren suç sayılabilecek, herhangi bir tarafın haklarını ihlal eden herhangi bir davranışı teşvik edici veya başka şekilde hukuki sorumluluğa yol açabilecek ya da herhangi bir kanunu ihlal edebilecek veya DEMONTHA tarafından kabulü mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi halinde bu mesaj, yorum ve içerikleri her zaman erişimden kaldırma hakkına sahiptir.

4.2.5. DEMONTHA, Site’ye ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, internet sitesinin ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak siteye erişmek için kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgileri hukuki şartları yerine getirmek kaydı ile toplama hakkına sahiptir.

MADDE 5- GİZLİLİK

DEMONTHA, Üye tarafından Site üzerinden kendisine sağlanan kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuata uygun bir şekilde işlenmesinden, güvenliğinin sağlanmasından ve korunmasından sorumlu olacaktır. DEMONTHA, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri Aydınlatma Metninde yer alan amaçlarla sınırlı olarak ve Site’de yer alan Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Politikası ve Çerez Politikası’na uygun olarak toplayacağını, işleyeceğini, kullanacağını, saklayacağını ve aktaracağını kabul beyan ve taahhüt eder. 

MADDE 6- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Site’de yer alan alan adı, ticari marka, logo, tasarım, grafik, görsel ve resimler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü işitsel, görsel, yazılı materyalin ve içeriğin fikri mülkiyet hakları DEMONTHA’ya ait olup Üye, DEMONTHA’nın yazılı onayı olmaksızın, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriği kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, ve/veya başka bir şekilde kullanamaz. Aksi takdirde Üye, DEMONTHA’nın uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı DEMONTHA‘dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, mahkeme masraflarını ve avukatlık ücreti de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü zararı DEMONTHA’ya derhal ödemekle sorumlu olacaktır.

MADDE 7- MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afet, salgın hastalık, grev, hükümet, kanun ve yasa değişiklikleri, ayaklanma, ambargo, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket, Site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler dahil olmak DEMONTHA’nın kontrolü dışında gerçekleşen olaylar DEMONTHA’nın işbu üyelik sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini engeller veya geciktirirse DEMONTHA yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumlu tutulmayacak ve bu durum sözleşmenin ihlali olarak değerlendirilmeyecektir.

MADDE 8- SÖZLEŞME’NİN YORUMU

İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.

 Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni de işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak işbu Sözleşme ile yorumlanacaktır.

MADDE 9- ÜYELİK İPTALİ VE SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflardan her biri işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir.

Üye’nin işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden herhangi birine veya tamamına aykırı hareket etmesi durumunda DEMONTHA, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshetme ve Üye’nin üyeliğini iptal etme Üye’nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurma veya iptal etme hakkına sahiptir.

 

 

MADDE 10- MUHTELİF HÜKÜMLER

Delil Sözleşmesi         : Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda ÜYE’nin diğer delil sunma hakları saklı kalmak kaydıyla; DEMONTHA’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile DEMONTHA’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği: İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Üyelik Sözleşmesi’nin Devri: Üye, DEMONTHA’nın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

Tadil ve Feragat: Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

MADDE 11- YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Üyelik sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara Türk Hukuku uygulanacak ve işbu sözleşme ile eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

MADDE 12- TEBLİGAT

DEMONTHA tarafından işbu sözleşmede belirtilen adres ile Üye tarafından DEMONTHA’ya bildirilen elektronik posta adresi sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için tarafların tebligata elverişli adresi kabul edilecek olup belirtilen adreslere yapılan tebligat usulüne uygun yapılmış geçerli bir tebligatın sonuçlarını doğuracaktır.

MADDE 13- YÜRÜRLÜK

13 (onüç) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.